Convocare Adunare Generala a membrilor SSROOT

Va informam ca Adunarea Generala Ordinara a membrilor asociatiei va avea loc in data de 08 Aprilie 2011, ora 10.00 , la sediul Asociatiei din strada Stirbei Voda 94, sector 1, Bucuresti .
In cazul neintrunirii numarului minim de membri pentru ca Adunarea generala sa fie statutara, aceasta se amana pentru ziua de 11 Aprilie 2011 ora 18.00 .

Ordinea de zi :
1. Alegerea membrilor Consiliului Director
2. Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2010 .
3. Prezentarea raportului despre activitatea desfasurata de Asociatie in anul 2010.
4. Diverse .

In prezent Consiliul Director este format din :
 Tiron Stefan - Presedinte
 Ungureanu Florin-Dan - Vicepresedinte
 Simonetti Vicenzo - Vicepresedinte
 Taran Victor  - Secretar
 Rajnoveanu Lidia - Membru
 Dinu Petru  - Membru

Conform Art. 37 din Statutul Asociatiei pot participa cu drept de vot toti membrii , cu conditia achitarii la termen a cotizatiei anuale .
Asteptam propunerile dumneavoastra pentru alcatuirea Consiliul Director .

Pentru confirmarea prezentei va rugam sa sunati la telefon 0721674272 - VANCEA EMIL .

 

member login

 

Articole