Curs Postuniversitar International de Perfectionare in Ozonoterapie

Va informam organizarea de catre Societatea Stiintifica Romana de Oxigen Ozono Terapie ( SSROOT) impreuna cu Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Titu Maiorescu , a celei de-a X-a Editie a Cursului Postuniversitar International de Perfectionare in Ozonoterapie . Cursul se va desfasura in zilele de 14, 15 , 16 Noiembrie - Modulul I ; 21, 22, 23 Noiembrie - Modulul II ;  28 , 29, 30 Noimebrie - Modulul III .
Se vor acorda 41 puncte EMC.

Inscrierile pentru Cursul Postuniversitar International de perfectionare in ozonoterapie incep din data de 01.10.2014 si dureaza pana la ocuparea tuturor locurilor disponibile . Pentru sesiunea Noiembrie 2014 , Directia Generala Invatamant Superior din cadrul Ministerului Invatamantului a stabilit un numar maxim de 25 locuri pentru cursanti.  UPDATE - toate locurile au fost ocupate .

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele :
- cerere inscriere ,
- copie drept de libera practica,
- copie diploma licenta ,
- copie carte identitate ,
- copie OP taxa de curs . 
! Plata taxei de Curs se va face ulterior aprobarii dosarului de inscriere .

  Toate acestea vor fi trimise pe adresa SSROOT : str. Stirbei Voda 94, et 2, ap 3, sector 1, Bucuresti , cod postal 010118 , sau prin email: mailto:secretariat@asociatia-ozonoterapie.ro
 , emilvancea@yahoo.com

CERERE DE INSCRIERE LA CURSUL POSTUNIVERSITAR DE PERFECTIONARE  IN OXIGEN-OZONO TERAPIE

SESIUNEA Noiembrie 2014

 

 

 

CATRE :

UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI

FACULTATEA DE MEDICINA

 

 

 

 Stimate Domnule Decan,

 

Prin prezenta, subsemnata(ul)..............................................................., cu domiciliul in ............................, str. ............................., nr........., bl. ...., et. ....., ap. .... sector/judet .................., CNP : ...........................................................

 loc de munca ........................................., specialitate................... grad profesional .................................., va rog sa-mi aprobati inscrierea la Cursul POSTUNIVERSITAR de perfectionare in Oxigen-Ozono Terapie – Sesiunea NOIEMBRIE 2014.

 

 

  

    Data,                          Semnatura,

 
 

member login

 

Articole