Curs Postuniversitar International de Perfectionare in Ozonoterapie


Va informam organizarea de catre Societatea Stiintifica Romana de Oxigen Ozono Terapie ( SSROOT) impreuna cu Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Titu Maiorescu , a celei de-a XI-a Editie a Cursului Postuniversitar International de Perfectionare in Ozonoterapie . Cursul se va desfasura in zilele de 15, 16 , 17 Mai - Modulul I ; 22, 23, 24 Mai - Modulul II ;  29 , 30, 31 Mai - Modulul III .
 Se vor acorda puncte EMC.

 Inscrierile pentru Cursul Postuniversitar International de perfectionare in ozonoterapie incep din data de 15.03.2015 si dureaza pana la ocuparea tuturor locurilor disponibile . Pentru sesiunea MAI 2015 , Directia Generala Invatamant Superior din cadrul Ministerului Invatamantului a stabilit un numar maxim de 20 locuri pentru cursanti. 

 Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele :
 - cerere inscriere ,
 - copie drept de libera practica,
 - copie diploma licenta ,
 - copie carte identitate ,
 - copie OP taxa de curs .
 

! Plata taxei de Curs se va face ulterior aprobarii dosarului de inscriere .


  Toate acestea vor fi trimise pe adresa SSROOT : str. Stirbei Voda 94, et 2, ap 3, sector 1, Bucuresti , cod postal 010118 , sau prin email: mailto:secretariat@asociatia-ozonoterapie.ro , emilvancea@yahoo.com 

 


CERERE DE INSCRIERE LA CURSUL POSTUNIVERSITAR DE PERFECTIONARE  IN OXIGEN-OZONO TERAPIE

SESIUNEA MAI 2015

 

 

 

CATRE : 

UNIVERSITATEA “TITU MAIORESCU” BUCURESTI

FACULTATEA DE MEDICINA

 

 

 

 Stimate Domnule Decan,

 

Prin prezenta, subsemnata(ul)..............................................................., cu domiciliul in ............................, str. ............................., nr........., bl. ...., et. ....., ap. .... sector/judet .................., CNP : ...........................................................

 loc de munca ........................................., specialitate................... grad profesional .................................., va rog sa-mi aprobati inscrierea la Cursul POSTUNIVERSITAR de perfectionare in Oxigen-Ozono Terapie – Sesiunea MAI 2015.

 

 

  

    Data,                          Semnatura,

 

 


 
 


 

member login

 

Articole