Convocare Adunare Generala a membrilor SSROOT

Convocare Adunare Generala a membrilor SSROOT

Va informam ca Adunarea Generala Ordinara a membrilor asociatiei va avea loc in data de 09 Martie 2018, ora 10.00 , la sediul Asociatiei din strada Stirbei Voda 94, sector 1, Bucuresti .
In cazul neintrunirii numarului minim de membri pentru ca Adunarea generala sa fie statutara, aceasta se amana pentru ziua de 10 Martie 2018 ora 12.00 .

Ordinea de zi :
1. Modificari ale statutului .
2. Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2017 .
3. Prezentarea raportului despre activitatea desfasurata de Asociatie in anul 2017.
4. Diverse .


Conform Art. 37 din Statutul Asociatiei pot participa cu drept de vot toti membrii , cu conditia achitarii la termen a cotizatiei anuale .

Pentru confirmarea prezentei va rugam sa sunati la telefon 0721674272 - VANCEA EMIL .

 

member login

 

Articole